ГОЛОВНА  
26.04.2019

 

 

 

 

 

РИНКОВА IНФОРМАЦIЯ
Повiдомлення вiд 20.01.2016 р. Надіслати електронною поштою
20.01.2016
Шановні акціонери! Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа «ІННЕКС» нагадує, що відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон):


«10. Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

З огляду на вищевказане, повідомляємо, що для використання своїх прав за цінними паперами, а саме простими іменними акціями ПрАТ «ФБ «ІННЕКС», Вам необхідно звернутися до депозитарної установи ПрАТ «Альтера Фінанс» з якою ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» було укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй ПрАТ «ФБ «ІННЕКС», для укладення нового договору з нею або з іншою депозитарною установою.

ПрАТ «Альтера Фінанс» адреса:
03040, м. Київ, пр-т.40-річчя Жовтня, буд..70, оф.405
телефон/факс – (044) 2275005.

 
< Попередня   Наступна >
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk