ГОЛОВНА  
26.04.2019

 

 

 

 

 

РИНКОВА IНФОРМАЦIЯ
04.04.2008. Інформація про продаж акцій ВАТ Надіслати електронною поштою
До відома потенційних покупців пакета акцій ВАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"!

1. Оскільки на продаж виставляється пакет акцій ВАТ „Львівобленерго”, код ЄДРПОУ 00131587, у розмірі 26,98% статутного фонду, і при цьому вартість активів та обсяг реалізації за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 6 млн. євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день останнього фінансового року, Фонд державного майна України не може видавати розпорядження про внесення змін до реєстру акціонерів (розпорядження зберігачу про виконання облікової операції з цінними паперами ВАТ) без надання згоди Антимонопольного комітету України на придбання цього пакета або заяви Покупця (Клієнта), що відповідно до законодавства придбання ним конкретного пакета акцій не потребує одержання згоди на це Антимонопольного комітету України. (п. 2.1. Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого наказом ФДМУ, ДКЦПФР, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 р. N 2141/297/9).
Покупець (клієнт), якщо відповідно до законодавства придбання ним акцій проводиться за згодою Антимонопольного комітету України, подає копію рішення Антимонопольному комітету України про надання дозволу на придбання пакета акцій чи копію заяви про надання дозволу на придбання пакета акцій з відміткою (штамп, дата, вхідний номер, підпис) канцелярії Антимонопольного комітету України про її прийняття не пізніше як за 8 календарних днів до граничного терміну прийняття замовлення на придбання акцій. Покупець (клієнт) має ризики щодо негативних наслідків, пов'язаних із неправильним визначенням випадків придбання акцій, які вимагають отримання згоди Антимонопольного комітету України (п. 3.3. Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого наказом ФДМУ, ДКЦПФР, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 р. N 2141/297/9).

2. Оскільки прості іменні акції ВАТ „Львівобленерго”, код ЄДРПОУ 00131587, знерухомлені, Покупець, в інтересах якого будуть придбані акції, повинен мати рахунок у цінних паперах у зберігача та для оформлення права власності на акції повинен надати Продавцю інформацію про відкритий рахунок у цінних паперах та інформацію про зберігача в обсягах, установлених наказом Фонду державного майна України від 03.11.99 N 2099 „Про відкриття рахунків у цінних паперах фізичними та юридичними особами, які бажають придбати цінні папери в процесі приватизації”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.12.99 за N 842/4135.

 
< Попередня   Наступна >
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk