ГОЛОВНА arrow ФОНДОВА БІРЖА arrow Перелік послуг/тарифи  
25.11.2017

 

 

 

 

 

РИНКОВА IНФОРМАЦIЯ
Перелік послуг/тарифи Надіслати електронною поштою
 
Перелік послуг, що надаються ПрАТ "ФБ "ІННЕКС" (нова редакція)                                                                     
набуває чинності з 01.05.2016 р.  
 п/п Найменування послуги або платежу Періодичність оплати Розмір оплати без ПДВ, грн.  
1. Організація торгівлі цінними паперами  
1 Проведення експертизи показників емітента цінних паперів на їх відповідність вимогам першого чи другого рівнів лістингу одноразово 120,00  
2 Підтримка лістингу цінних паперів щоквартально 90,00  
3 Включення цінних паперів до Біржового списку у якості позалістингових цінних паперів  одноразово 72,00  
4 Обслуговування цінних паперів у Біржовому списку одноразово* 420,00  
5 Присутність у якості спостерігача на аукціонних торгах з продажу пакетів акцій акціонерних товариств у процесі приватизації одноразово 1% від обсягу запропонованих на торги пакетів  
6 Організація розміщення цінних паперів одноразово за домовленістю, але не менше ніж 1200,00  
 
7 Біржовий збір за укладання Біржового контракту на торгах "з голосу":      
на суму до 1000000,00 грн. одноразово, від вартості укладеного Біржової контракту 0,1%, але не менше 100,00  
на суму від 1 000 000,01 грн. до 5 000 000,00 грн. 0,05%  
на суму від 5 000 000,01 грн.  0,02%, але не більше 2000,00  
8 Біржовий збір за укладання Біржового контракту на торгаху БЕТС:      
на суму до 1000000,00 грн. одноразово, від вартості укладеного Біржового контракту 0,05%, не менше 50,00  
на суму від 1 000 000,01 грн. до 5 000 000,00 грн. 0,025%  
на суму від 5 000 000,01 грн. до 10 000 000,00 грн. 0,01%, але не більше 1000,00  
2. Надання біржової інформації, консультаційні та інші послуги  
9 Надання Біржової інформації у письмовому вигляді Членам Біржі та емітентам, цінні папери яких внесені до Біржового списку  одноразово  не стягується  
10 Надання інформації у письмовому вигляді щодо Біржових курсів та/або укладених Біржових контрактів торговцям цінними паперами, що не є Членами Біржі, а також іншим особам одноразово,  передплата за надання інформації щодо одного цінного папера 60,00  
 
11 Надання іншої інформації у письмовому вигляді торговцям цінними паперами, що не є Членами Біржі, а також іншим особам одноразово,  передплата за домовленістю, але не менше ніж 240,00  
 
12 Надання усних консультацій з питань діяльності Біржі як організатора торгівлі Членам Біржі одноразово  не стягується  
13 Надання усних консультацій Членам Біржі з питань функціонування фондового ринку, що безпосередньо не стосуються діяльності Біржі одноразово,  передплата за домовленістю, але не менше ніж 120,00  
 
14 Надання усних консультацій з питань функціонування фондового ринку торговцям цінними паперами, що не є Членами Біржі, а також іншим особам одноразово,  передплата за домовленістю, але не менше ніж 240,00  
 
15 Надання послуг з організації конкурсних торгів (аукціонів) з продажу цінних паперів,  корпоративних прав, паїв  тощо одноразово, за один аукцион за домовленістю, але не менше ніж 420,00  
 
16 Розміщення інформації на веб-сайті, що підтримується Біржею щоквартально за домовленістю, але не менше 60,00  
 
17 Проведення семінарів та інших масових заходів з питань функціонування фондового ринку одноразово, за кожну фізичну особу  за домовленістю, але не менше ніж 120,00  
 
*  сплачується повна сума незалежно від дати укладання відповідного договору
Архів за 2015 р.
 
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk