ГОЛОВНА arrow ФОНДОВА БІРЖА arrow Перелік послуг/тарифи  
19.03.2019

 

 

 

 

 

РИНКОВА IНФОРМАЦIЯ
Перелік послуг/тарифи Надіслати електронною поштою

 

Перелік послуг, що надаються ПрАТ "ФБ "ІННЕКС"

набуває чинності з 01.02.2018 р.           

п/п

Найменування послуги або платежу

Періодичність оплати

Розмір оплати без ПДВ, грн.

1. Організація торгівлі цінними паперами

1

Проведення експертизи показників емітента цінних паперів на їх відповідність вимогам першого чи другого рівнів лістингу

одноразово

250,00

2

Підтримка лістингу цінних паперів

щоквартально

150,00

3

Включення цінних паперів до Біржового списку у якості позалістингових цінних паперів (квартал)

одноразово

200,00

4

Обслуговування цінних паперів у Біржовому списку (рік)

одноразово*

500,00

5

Присутність у якості спостерігача на аукціонних торгах з продажу пакетів акцій акціонерних товариств у процесі приватизації

одноразово

1% від обсягу запропонованих на торги пакетів

6

Організація розміщення цінних паперів

одноразово

за домовленістю, але не менше ніж 2000,00

7

Біржовий збір за укладання Біржового контракту на торгах "з голосу":на суму до 1000000,00 грн.

одноразово, від вартості укладеного Біржової контракту

0,1%, але не менше 100,00

на суму від 1 000 000,01 грн. до 5 000 000,00 грн.

0,05%

на суму від 5 000 000,01 грн. 

0,02%, але не більше 2000,00

8

Біржовий збір за укладання Біржового контракту на торгаху БЕТС:на суму до 1000000,00 грн.

одноразово, від вартості укладеного Біржового контракту

0,05%, не менше

100,00

на суму від 1 000 000,01 грн. до 5 000 000,00 грн.

0,025%

на суму від 5 000 000,01 грн. до 10 000 000,00 грн.

0,01%, але не більше 1000,00

2. Надання біржової інформації, консультаційні та інші послуги

9

Надання Біржової інформації у письмовому вигляді Членам Біржі та емітентам, цінні папери яких внесені до Біржового списку 

одноразово

не стягується

10

Надання інформації у письмовому вигляді щодо Біржових курсів та/або укладених Біржових контрактів торговцям цінними паперами, що не є Членами Біржі, а також іншим особам

одноразово,  передплата

за надання інформації щодо одного цінного папера 200

11

Надання іншої інформації у письмовому вигляді торговцям цінними паперами, що не є Членами Біржі, а також іншим особам

одноразово,  передплата

за домовленістю, але не менше ніж 500,00

12

Надання усних консультацій з питань діяльності Біржі як організатора торгівлі Членам Біржі

одноразово

не стягується

13

Надання усних консультацій Членам Біржі з питань функціонування фондового ринку, що безпосередньо не стосуються діяльності Біржі

одноразово,  передплата

за домовленістю, але не менше ніж 120,00

14

Надання усних консультацій з питань функціонування фондового ринку торговцям цінними паперами, що не є Членами Біржі, а також іншим особам

одноразово,  передплата

за домовленістю, але не менше ніж 240,00

15

Надання послуг з організації конкурсних торгів (аукціонів) з продажу цінних паперів,  корпоративних прав, паїв  тощо

одноразово, за один аукцион

за домовленістю, але не менше ніж 2000,00

16

Розміщення інформації на веб-сайті, що підтримується Біржею

щоквартально

за домовленістю, але не менше 100,00

17

Проведення семінарів та інших масових заходів з питань функціонування фондового ринку

одноразово, за кожну фізичну особу

за домовленістю, але не менше ніж 500,00

*  сплачується повна сума незалежно від дати укладання відповідного договору

 

 
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk